Valores Corporativos da CONTI

Carlos Vaz
Co-Fundador e CEO
CONTI Organization